بیمه زندگی خاورمیانه

پرداخت سود موثر ۸۳ درصدی به بیمه‌گذاران در سال ۱۳۹۹

خلاصه خبر
هیئت مدیره شرکت بیمه زندگی خاورمیانه با پرداخت سود موثر ۸۳ درصد برای سال ۱۳۹۹ به بیمه‌گذاران موافقت نمود.
سود قطعی سال۱۳۹۹

بر اساس ماده ۱۱ آیین نامه شماره ۶۸ مصوب شورای عالی بیمه مبنی بر پرداخت حداقل ۸۵٪ منافع حاصل از مجموع معاملات بیمه‌های زندگی، با توجه به محاسبات انجام شده برای سال مالی ۱۳۹۹ ، هیئت مدیره شرکت بیمه زندگی خاورمیانه با پرداخت نرخ سود موثر ۸۳٪ به بیمه‌گذاران موافقت نمود. همچنین مقرر گردید که سود مازاد تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ به حساب ذخائر ریاضی بیمه گذاران منظور گردد.

لینک مطلب : https://melico.ir/life-insurance/اخبار-بیمه-عمر-و-زندگی-خاورمیانه/پرداخت-سود-موثر-۸۳-درصدی-به-بیمه‌گذاران-در-سال-۱۳۹۹ کپی