بیمه زندگی خاورمیانه

هيأت مدیره
manager picture

محمد ابراهیم امین

manager picture

سید حسین سلیمی

manager picture

پرویز عقیلی کرمانی

manager picture

سید احمد احمدی هاشمی

manager picture

خسرو اسمعیل زاده

manager picture

هادی برخوردار

manager picture

مهدی نوروزی

مدیر عامل
manager picture

مهدی نوروزی

مدیر عامل

مدیران اجرایی
manager picture

حمید امرائی

سرپرست معاونت پشتیبانی و فناوری اطلاعات

manager picture

فرهاد ممی‌پور

سرپرست معاونت فروش و بازاریابی

manager picture

حمید دادپوری

سرپرست معاونت مالی و سرمایه‌گذاری

manager picture

محمد مهدی تربتی

سرپرست معاونت محاسبات فنی و توسعه محصول

manager picture

محمدرضا صدوقی

مدیر فروش و نمایندگان

manager picture

تابان شجاعی

مدیر فنی