مدیریت هزینه در شرکت‌های بیمه

خلاصه خبر
بررسی شاخص هزینه‌ها در شرکت‌های بیمه‌ای در سال 98 نشان می‌دهد که شرکت بیمه خاورمیانه در سال 98 کمترین هزینه‌های عمومی و اداری را در بین شرکت‌های بیمه‌ای دارد.
هزینه شرکت‌های بیمه

به گزارش روابط عمومی بیمه زندگی خاورمیانه به نقل از بیمه داری نوین هزینه‌های عمومی و اداری، هزینه‌هایی هستند که فارغ از زمینه کاری، در هر  فعالیت اقتصادی مورد توجه قرار دارند. این هزینه‌ها به گروه‌های مختلف تقسیم می‌شوند. هزینه‌های پرسنلی، اجرایی و اداری شرکت، آگهی‌ها و تبلیغات، پاداش هیئت مدیره، اجاره دفاتر، استهلاک اثاثه، هزینه‌های حسابرسی و ... تنها بخشی از این هزینه‌ها به شمار می‌روند. هر چند ماهیت این هزینه‌ها به گونه‌ای است که بخش قابل توجهی از آن غیر قابل اجتناب است و از کنترل مدیریت خارج هستند؛ اما این شاخص و تغییرات آن، همواره یکی از معیار‌های مورد استفاده برای ارزیابی عملکرد مدیران به شمار می‌رود و همچنین می‌تواند ملاکی برای مقایسة عملکرد شرکت‌های یک صنعت قرار گیرد.

صنعت بیمه نیز از قاعدة کلی مستثنی نیست. هر چند عواملی همچون حق بیمة دریافتی، ترکیب سبد بیمه‌ای، میزان خسارت پرداختی و امور مربوط به سرمایه‌گذاری‌ها مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار در شرکت‌های بیمه‌ای هستند، اما از عملکرد مدیران این صنعت در حوزة هزینه‌های عمومی و اداری نیز نباید غفلت کرد. امری که هنر مدیران سطح اول شرکت و مدیران ارشد در حوزة مالی و اداری را به تصویر می‌کشد.

این گزارش بر آن است تا عملکرد شرکت‌های بیمه خصوصی و خصولتی در حوزه هزینه‌های عمومی و اداری در سال 98 را بررسی کند.

صورت‌های مالی منتشرشده از شرکت‌های بیمه در سال 98 حکایت از آن دارد که شرکت بیمه خاورمیانه در سال 98 کمترین هزینه‌های عمومی و اداری را بین شرکت‌های بیمه‌ای دارد.اما باید توجه کرد بررسی هزینه‌های عمومی و اداری به تنهایی، به دلیل اندازه متفاوت شرکت‌ها اطلاعات گمراه‌کننده‌ای در اختیار قرار می‌دهد؛ بنابراین برای تعدیل هزینه‌های عمومی و اداری به اندازه شرکت می‌توان آن را نسبتی از حق بیمة دریافتی شرکت در نظر گرفت. بر این اساس هر چه نسبت هزینه‌های عمومی و اداری به حق بیمة دریافتی کمتر باشد بهینه‌تر است و شرکت در زمینه موفق‌تر عملکرد کرده است. بررسی این نسبت در شرکت‌های بیمه‌ای در سال 98 نشان می‌دهد که شرکت بیمه زندگی خاورمیانه حدود 45 درصد از حق بیمة دریافتی خود را به هزینه‌های عمومی و اداری اختصاص داده‌اند که این موضوع با توجه تازه تأسیس بودن شرکت تا حد زیادی قابل قبول است.

 

بخش عمده‌ای از هزینه‌های عمومی و اداری شرکت‌ها نیز به هزینه‌های پرسنلی و حقوق و مزایا اختصاص می‌یابد و این با تعداد پرسنل شرکت ارتباط مستقیم دارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد بیمه زندگی خاورمیانه با تعداد پرسنل حدود 50 نفر کم جمعیت‌ترین شرکت بیمه در سال 98 بوده است.

 

بخشی از هزینه‌های عمومی و اداری هم به هزینه‌های جاری شعب بازمی‌گردد؛ بنابراین می‌توان این ادعا را داشت که هر شرکتی که تعداد شعبه بیشتری داشته باشد احتمالاً هزینه‌های عمومی ـ اداری بیشتری خواهد داشت؛ البته تعداد افراد فعال در هر شعبه نیز در این موضوع بسیار مؤثر است. بر این اساس شرکت بیمة آسیا با 91 شعبه بیشترین تعداد و بیمه خاورمیانه تنها با یک شعبه کمترین تعداد شعبه را در میان شرکت‌های بیمه غیر دولتی داشته‌اند.

 

  بیمه‌های ملت و خاورمیانه در بین شرکت‌های بیمه بیشترین هزینه‌های عمومی و اداری را به ازای هر نفر پرسنل دارند که دلیل این موضوع از تعداد شعب پایین این شرکت‌هاست. هزینه‌های عمومی و اداری به ازای هر شعبه در شرکت‌های بیمه تفاوت چندانی با یکدیگر ندارند و عمدتاً در بازه 20 تا 40 میلیارد ریال برای هر شعبه قرار دارد.