بازدید دبیرکل سندیکا بیمه گران ایران از دفتر مرکزی بیمه زندگی خاورمیانه

خلاصه خبر
دبیرکل سندیکا بیمه گران ایران از دفتر مرکزی بیمه زندگی خاورمیانه بازدید کرد و ضمن آشنایی با دست‌آورد‌های بخش‌های مختلف شرکت به ارائه پیشنهاداتی برای پیشرفت و موفقیت بیشتر در زمینه گسترش بیمه‌های زندگی به بخش وسیعتری از جامعه پرداخت.
بازدید

دکتر سید محمد کریمی دبیرکل سندیکا بیمه گران ایران در بازدید از دفتر مرکزی بیمه زندگی خاورمیانه در جلسه ای با حضور مهدی نوروزی مدیرعامل و معاونین شرکت بیمه زندگی خاورمیانه در جریان فعالیت‌ها و دست‌آوردهای شرکت در بخش‌های مختلف قرار گرفت.

در این جلسه مهدی نوروزی با توضیحاتی در مورد سایت شرکت و فرآیند مبتنی بر فناوری آی‌تی که امکان انجام کل فرآیند صدور و مدیریت بیمه‌ها را بصورت آنلاین در اختیار شبکه فروش، نمایندگان و بیمه‌گذاران قرار می‌دهد؛ گزارشی از آنچه در شرکت بیمه زندگی خاورمیانه از ابتدای نیازسنجی و اکچوئری محصولات تا فرآیند بازاریابی و فروش و در نهایت ارائه خدمات به بیمه گذاران می گذرد ارائه داد.