بیمه زندگی خاورمیانه صدرنشین ارزیابی عملکرد در سال 98

خلاصه خبر
اغلب شرکت‌های بیمه‌ای در سال 98 بازده دارایی‌هایی بین 2 تا 7 درصد را به ثبت رسانده‌اند. شرکت‌های بیمه عمدتاً درآمد سرانه‌ای بین 15 تا 30 میلیارد ریال به ازای هر نفر پرسنل را به ثبت رسانده‌اند.
کارنامه عملکرد شرکت بیمه زندگی خاورمیانه

به گزارش روابط عمومی بیمه زندگی خاورمیانه به نقل از بیمه داری نوین، اغلب شرکت‌های بیمه‌ای در سال 98 بازده دارایی‌هایی بین 2 تا 7 درصد را به ثبت رسانده‌اند. شرکت‌های بیمه عمدتاً درآمد سرانه‌ای بین 15 تا 30 میلیارد ریال به ازای هر نفر پرسنل را به ثبت رسانده‌اند. به طور کلی عملکرد شرکت‌ها در صنایع گوناگون به صورت معمول به دو صورت عمودی و افقی مورد بررسی قرار می‌گیرد. در روش عمودی روند سودآوری و بازدهی شرکت طی یک بازه چند ساله مورد بررسی قرار می‌گیرد و بر اساس روند‌های به دست آمده نتیجه‌گیری صورت می‌گیرد. به عبارت دیگر عملکرد یک شرکت با عملکرد خودش در سالیان پیشین مقایسه می‌شود؛ اما در روش افقی عملکرد یک شرکت با دیگر شرکت‌های هم‌گروه در یک مقطع زمانی یکسان مقایسه می‌شود. این روش برای انتخاب بهینه‌ترین شرکت در میان شرکت‌های گروه، کاربر زیادی دارد. مهم‌ترین ابزار برای مقایسۀ شرکت‌ها در این روش استفاده از نسبت‌های مالی است. در ادامۀ این گزارش برآنیم تا از طریق روش افقی، عملکرد شرکت بیمه زندگی خاورمیانه در سال 98 را نسبت به دیگر شرکت‌های بیمۀ غیر دولتی مورد بررسی قرار دهیم.

یکی از مهم‌ترین نسبت‌های مالی که برای مقایسۀ شرکت‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد نسبت بازده دارایی‌هاست. این نسبت از تقسیم سود یا زیان خالص بر مانده دارایی‌های شرکت به دست می‌آید. به عبارت دیگر نشان می‌دهد شرکت از دارایی‌های در اختیار خود چند درصد بازدهی کسب کرده است.


بر اساس بررسی‌های انجام‌شده در سال 98 شرکت بیمه زندگی خاورمیانه با 15 درصد بیشترین بازدهی را در بین شرکت‌های بیمه غیر دولتی در این سال داشته است. این در حالی است که اغلب شرکت‌های بیمه‌ای در این بازه زمانی بازده دارایی‌هایی بین 2 تا 7 درصد را به ثبت رسانده‌اند.


یکی دیگر از نسبت‌هایی که به طور معمول در برخی از صنایع خدمات‌محور همچون صنعت بیمه مورد استفاده قرار می‌گیرد درآمد سرانۀ کسب‌شده (درآمد کسب‌شده به ازای هر نفر از پرسنل شرکت) است. بر اساس این معیار، شرکت‌های بیمه عمدتاً درآمد سرانه‌ای بین 15 تا 30 میلیارد ریال به ازای هر نفر پرسنل را به ثبت رسانده‌اند. در این مقایسه کمترین درآمد سرانه پرسنلی در سال 98 از آنِ بیمه زندگی خاورمیانه است.