گزارشگری و شفافیت

نسبت توانگری مالی شرکت

File

ترکیب و مشخصات سهامداران بالای یک درصد

صورت های مالی به همراه یادداشت های توضیحی و صورت مالی تلفیقی سال 1397

File

سیاست های تقسیم سود به سهامداران

پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه و فوق‌العاده شرکت بیمه زندگی خاورمیانه در تاریخ 29 تیرماه 1398، میزان تقسیم سود به نحو ذیل به تصویب رسید:

- پرداخت 80 ریال به ازای هر سهم به‌عنوان سود سالانه

گزارش سالیانه هیات مدیره به مجمع عمومی

File

حق بیمه اتکایی واگذاری

حق بیمه اتکایی واگذاری: 25.443.000.000 ریال

اطلاعات تفکیکی نیروی انسانی

File

نسبت های عملیاتی و مالی با اهمیت
میزان سرمایه گذاری در شرکت های سرمایه پذیر داخلی و خارجی

File

تراز مشارکت در منافع بیمه گذاران بیمه های زندگی

در سال 1395 شرکت تراز مشارکت در منافع بیمه‌گذاران بیمه زندگی را نداشته ولی در سال 1396 بر اساس محاسبات سود سرمایه‌گذاری میزان درصد سود از محل مشارکت در منافع از محل ذخایر ریاضی به میزان 21% محاسبه گردیده است. که پس از کسر سود ثابت و حق مدیریت به بیمه‌گذاران دارای ذخایر ریاضی پرداخت خواهد شد.

برنامه های ورود یا خروج شرکت از بورس و اعلام تغییر وضعیت سهام در بورس
مشخصات شعب و مراکز پرداخت خسارت

شعبه مرکزی

آدرس : خیابان خالد اسلامبولی(وزرا)، خیابان هفتم، شماره 10

کد پستی : 1513715511
تلفن : 41363000
فکس  : 88716020

پست الکترونیک : info@melico.ir

شعب و دفاتر استانی شرکت بیمه زندگی خاورمیانه

طرحهای جدید بیمه ای دارای مجوز از بیمه مرکزی
اطلاعات انواع اوراق مشارکت، صکوک، و یا سایر اوراق بهادار در صورت انتشار

شرکت تاکنون هیچگونه اوراق مشارکت، صکوک و یا سایر ابزارهای پولی جهت تامین سرمایه منتشر ننموده است. و برنامه‌ای برای صدور و جذب سرمایه از طریق ابزارهای مالی و پولی ندارد.

صورت های مالی به همراه یادداشت های توضیحی و صورت مالی تلفیقی سال 1395

File

برنامه افزایش سرمایه و تغییر در میزان سرمایه

شرکت برنامه‌ای در حال حاضر برای افزایش سرمایه ندارد.

نحوه مدیریت ریسک مشتمل بر ساختار سازمانی واحد مدیریت ریسک و گزارش وضعیت و نحوه مدیریت ریسک های شرکت از قبیل ریسک های بیمه گری، اعتبار و نقدینگی
اطلاعات کارگزاران و ارزیابان خسارت
سیاست های اعطای پاداش و جبران خدمات

اعطای پاداش و جبران خدمات بر اساس قانون تجارت و اساسنامه شرکت و تصویب هیأت مدیره بر مبنای سودآوری شرکت و رعایت سنجش عملکرد کارکنان صورت می گیرد.

گزارش معاملات غیر بیمه ای یا با شرکت هایی که بیش از ۲۰ درصد سرمایه آن به شرکت تعلق دارد

در سال 1396 شرکت جهت بومی‌سازی نرم‌افزار بیمه‌گری با شرکت رایان سیستم آوای فردا که کل سهام آن متعلق به شرکت می‌باشد قرارداد همکاری منعقد نموده است.

سیستم کنترل داخلی و حسابرسی داخلی و شرح وظایف و سطح سازمانی اکچوئر در شرکت و نحوه انجام وظایف آنها
صورت های مالی به همراه یادداشت های توضیحی و صورت مالی تلفیقی سال 1397

File