بیمه سنوات کارکنان

به موجب قانون کار جمهوری اسلامی ایران، کارفرما موظف است سالانه یک ماه حقوق هر یک از کارکنان خود را تحت عنوان پاداش خدمت پرداخت یا به عنوان ذخیره پایان خدمت در حساب های خود منظور و به هنگام بازنشستگی یا قطع همکاری به کارکنان خود پرداخت نماید .

در طرح بیمه سنوات کارکنان ، یک ماه حقوق به عنوان سرمایه بیمه نامه برای تک تک کارکنان منظور و در صورت بازنشستگی و یا قطع همکاری با بازده قابل توجهی از سرمایه گذاری به کارکنان پرداخت خواهد شد.

انتقال ریسک کمبود نقدینگی بیمه گذار به بیمه گر در سال های آتی و تضمین پرداخت سنوات موجب آرامش و امنیت خاطر مدیران و کارکنان می گردد .

 

اندوخته سنوات:. اندوخته سنوات كه متعلق به بيمه‌گذار مي‌باشد، تا تاريخ قطع همكاري، بازنشستگي و يا فوت بيمه شده، محاسبه و به بيمه‌گذار يا افرادي که از سوي وي معرفي گردند قابل پرداخت خواهد بود.

اندوخته مازاد: در پايان هر سال بيمهاي، بر اساس سود قطعي اندوخته، امكان تشكيل اندوخته مازاد وجود دارد كه پس از كسر هرگونه بدهي قبلي بيمهشدگان با احتساب مشاركت در منافع، تا پايان بيمهنامه براي بيمهشده سرمايهگذاري ميشود.
سنوات

-امکان تشکیل سرمایه برای تک تک کارکنان بیش از مجموع سنوات ذخیره شده توسط شرکت

12

-دریافت سود تضمین شده ،برای دو سال اول 16 درصد ، دو سال دوم 13 درصد و10 درصد برای سالهای بعد) بر اساس  مصوبات شورای عالی بیمه مرکزی.ج.ا.ا )
– امکان دریافت سود مشارکت در منافع علاوه بر مبلغ سنوات واقعی در زمان بازنشستگی
– امکان دریافت سرمایه بیمه نامه بصورت یکجا یا مستمری
– استفاده از پوشش های بیمه ای به مدت ۳۰ سال
– تامین سرمایه بیمه ای متناسب با حق بیمه پرداختی برای اعضای خانواده در صورت فوت هر یک از کارکنان در طول قرارداد
– معافیت سرمایه دریافتی از مالیات بر ارث و درآمد

-دریافت وام برای کارکنان بدون نیاز به هر گونه تضمین

-انتقال ریسک تغییر قوانین و مقررات و یا کاهش میزان سنوات پایان خدمت قابل پرداخت در سالهای آتی به بیمه گر

logo-samandehi
 
تلگرام اینستاگرام