گزارش معاملات غیر بیمه ای یا با شرکت هایی که بیش از ۲۰ درصد سرمایه آن به شرکت تعلق دارد

در سال 1396 شرکت جهت بومی‌سازی نرم‌افزار بیمه‌گری با شرکت رایان سیستم آوای فردا که کل سهام آن متعلق به شرکت می‌باشد قرارداد همکاری منعقد نموده است.