ترکیب و مشخصات سهامداران بالای یک درصد

 

سهامدار/دارنده سهم  درصد    
شركت بانك خاورميانه-سهامي عام-

240 M

      20.000    
شخص حقيقي

52 M

       4.330    
شخص حقيقي

52 M

       4.330    
شركت آسفالت طوس سهام

52 M

       4.330    
شركت سام گروه-سهامي خاص-

52 M

      4.330    
شركت مديريت سرمايه آرمان روشن ارگ-سهامي خاص-

24 M

       1.990    
شركت كارآفرينان صنعت ذوب فلزات-سهامي خاص-

21 M

       1.730    
شخص حقيقي

16 M

        1.300    
شخص حقيقي

16 M

        1.300