به نام خالق جان‌ها

همراه با تحویل سال جدید و شمیم بهار که نادی جاودانگی، پویایی و تحول در جهان هستی است، فصل جدید را با رسالتی خطیر اما دلنشین آغاز می‌نماییم. حال که پرودگار متعال توفیق خدمت به هموطنان را بر ما ارزانی داشته، با ایمان به باور همیشگی‌مان، "زندگی مدبرانه" را هدف قرار داده‌ایم تا ثابت‌‌قدم‌تر از گذشته با تکیه بر توانمندیهای فنی و سیستمهای کارآمد، اطمینان و آسایش را به خانواده‌های ایرانی تقدیم نماییم...

 

مهدی نوروزی

سرپرست بیمه زندگی خاورمیانه

نوروز 1398