همایش سراسری آموزش و توسعه بیمه‌های زندگی شرکت "بیمه زندگی خاورمیانه" با حضور نمایندگان فروش و مدیران ارشد این شرکت از سراسر کشور، روز چهارشنبه هفدهم بهمن ماه در محل سالن تلاش برگزار گردید.

"مهدی نوروزی" سرپرست جدید "بیمه زندگی خاورمیانه" در این همایش از عملیاتی شدن سیستم‌های نوین ارتباط با مشتریان در سطوح B2B  و B2C خبر داد و اظهار امیدواری کرد با برقراری این سازوکار، محصولاتی جامع‌تر با شبکه فروش منسجم‌تر در اختیار مشتریان قرار گیرد.

در ادامه همایش مدیراکچوئری و نیز سرپرست معاونت فروش شرکت به ایراد سخنرانی پرداختند و برنامه‌های مربوط به حوزه‌های تحت مدیریت خود را تشریح کردند.

در پایان نیز جلسه پرسش و پاسخ با حضور تمامی مدیران و معاونین شرکت بیمه زندگی خاورمیانه برگزار گردید که با استقتبال حضار مواجه گردید و سئوالات نمایندگان فروش پاسخ داده شد.