طی احکام جداگانه ای از سوی "دکتر خلیل حسن زاده کمند" مدیرعامل "بیمه زندگی خاورمیانه، مدیران "امور شعب و نمایندگان" و "ارتباطات و امور بین الملل" منصوب شدند.

براساس این احکام "محمدرضا صدوقی" بعنوان "مدیر امور شعب و نمایندگان" و "مهدی شیرخان" بعنوان "مدیر ارتباطات و امور بین الملل" منصوب شدند.

محمدرضا صدوقی پیش از این از مدیران ارشد بیمه ایران بوده و در سمتهایی نظیر "رئیس بیمه اشخاص مجتمع فاطمی"، "مدیر امور نمایندگان"، "رئیس اداره کل پذیرش نمایندگان حقیقی" و "معاون اداره نظارت امور شعب" فعالیت کرده است. "مهدی شیرخان" هم دارای سابقه فعالیت بعنوان مدیر ارتباطات، برندینگ و تبلیغات بسیاری از مجموعه های اقتصادی فعال در بخش خصوصی بوده و از اهالی با سابقه عرصه رسانه و خبر می باشد.