با توجه به پایان یافتن مهلت قانونی واریز باقیمانده سرمایه شرکت "بیمه زندگی خاورمیانه"، بیش از 87 درصد از سرمایه تعهدی توسط سهامداران واریز گردید.
باقیمانده سهام شرکت پس از طی مراحل قانونی و تائید سازمان بورس و اوراق بهادار، از طریق بازار فرابورس عرضه خواهد شد.