19 آذر

دریافت نشان تعالی منابع انسانی در جایزه استاندارد 34000 توسط "بیمه زندگی خاورمیانه"

 "بیمه زندگی خاورمیانه" بعنوان تخصصی‌ترین شرکت بیمه زندگی در کشور، موفق به دریافت نشان تعالی منابع انسانی در جایزه استاندارد 34000 گردید. سومین کنفرانس مدیریت منابع انسانی با حضور جمع کثیری از مدیران و استادان حوزه مدیریت منابع انسانی در محل دانشکده مدیریت دانشگاه تهران برگزار شد و شرکتها و سازمانهای دولتی و خصوصی برتر جوایز خود را به تناسب سطح بلوغ مدیریت منابع انسانی دریافت کردند.   تقسیم بندی امتیازات در استاندارد 34000 مدیریت منابع انسانی، به گون...

بیشتر بخوانید
18 آذر

مبلغ واریزی توسط سهامداران بابت تادیه الباقی سرمایه شرکت بیمه زندگی خاورمیانه در تاریخ هفدهم آذر 1397

در تاریخ 1397/9/17 مبلغ 47،014،961،000 و در مجموع از ابتدای فراخوان اعلامی مبلغ 81،356،506،007 ریال توسط سهامداران بابت تادیه الباقی سرمایه شرکت "بیمه زندگی خاورمیانه" پرداخت گردید.

بیشتر بخوانید
14 آذر

مبلغ واریزی توسط سهامداران بابت تادیه الباقی سرمایه شرکت بیمه زندگی خاورمیانه در تاریخ سیزدهم آذر 1397

در تاریخ 1397/9/13 مبلغ 651،283،500 و در مجموع از ابتدای فراخوان اعلامی مبلغ 32،754،669،500 ریال توسط سهامداران بابت تادیه الباقی سرمایه شرکت "بیمه زندگی خاورمیانه" پرداخت گردید.

بیشتر بخوانید
13 آذر

مبلغ واریزی توسط سهامداران بابت تادیه الباقی سرمایه شرکت بیمه زندگی خاورمیانه در تاریخ دوازدهم آذر 1397

در تاریخ 1397/9/12 مبلغ 5،906،250،000 و در مجموع از ابتدای فراخوان اعلامی مبلغ 32،103،386،000 ریال توسط سهامداران بابت تادیه الباقی سرمایه شرکت "بیمه زندگی خاورمیانه" پرداخت گردید.

بیشتر بخوانید
12 آذر

مبلغ واریزی توسط سهامداران بابت تادیه الباقی سرمایه شرکت بیمه زندگی خاورمیانه در تاریخ یازدهم آذر 1397

در تاریخ 1397/9/11 مبلغ 6،347،000،000 و در مجموع از ابتدای فراخوان اعلامی مبلغ 25،893،500،000ریال توسط سهامداران بابت تادیه الباقی سرمایه شرکت "بیمه زندگی خاورمیانه" پرداخت گردید.

بیشتر بخوانید
11 آذر

مبلغ واریزی توسط سهامداران بابت تادیه الباقی سرمایه شرکت بیمه زندگی خاورمیانه تا تاریخ دهم آذر 1397

در تاریخ 1397/9/10 مبلغ 18،021،500،000 ریال توسط سهامداران بابت تادیه الباقی سرمایه شرکت "بیمه زندگی خاورمیانه" پرداخت گردید.

بیشتر بخوانید
07 آذر

امضای قرارداد بیمه‌نامه مستمری تکمیلی میان "بیمه زندگی خاورمیانه" و "وزارت علوم، تحقیقات و فناوری"

قرارداد بیمه نامه مستمری تکمیلی میان شرکت "بیمه زندگی خاورمیانه و  ستاد امور رفاهی هیأت علمی و کارکنان "وزارت علوم، تحقیقات و فناوری" در تاریخ پنجم آذرماه 1397 منعقد گردید. این طرح ارائه دهنده خدمات بیمه‌نامه عمر و مستمری به متقاضیان استفاده از آن بوده و با جمع‌آوری منابع مالی برای هر فرد، بازدهی کافی در دوران بازنشستگی را به ارمغان می‌آورد. همچنین با فراهم آوردن مجموعه‌ای از پرداخت‌های دوره‌ای از طریق انباشت تدریجی مبالغ حق بیمه به افزایش قدرت درآمد دو...

بیشتر بخوانید
01 آذر

آگهی شرکت بیمه زندگی خاورمیانه (سهامی عام) با شماره ثبت 503148 و شناسه ملی 14006444985 "جهت تأدیه الباقی سرمایه پرداختی"

در اجرای مفاد ماده 5 اساسنامه شرکت در خصوص تأدیه مبلغ باقی‌مانده هر سهم، بدین‌وسیله به اطلاع کلیه سهامداران محترم شرکت بیمه زندگی خاورمیانه (سهامی عام) می‌رساند به موجب مصوبه مورخ 26/08/1397 هیأت‌مدیره شرکت مقرر گردید مبلغ 500 ریال به ازای هر سهم، از سهامداران محترم مطالبه گردد. لذا از سهامداران محترم تقاضا می‌شود از تاریخ 1397/9/8 لغایت 1397/9/22 نسبت به واریز بدهی خود به میزان 500 ریال به ازای هر سهم به حساب شماره 100710810707073123 (شماره شبا: IR350780100710810707073123...

بیشتر بخوانید
01 آبان

جدول چکاپ متقاضیان بیمه عمر با توجه به میزان سن و سرمایه ی فوت

     جدول چکاپ متقاضیان بیمه عمر با توجه به میزان سن و سرمایه ی فوت مورد درخواست ایشان به شرح زیر می باشد :   سرمایه فوت (میلیون تومان) سن 1-15 16-30 31-50 51-75 76 به بالا        صفر تا   1    - C C C C ...

بیشتر بخوانید
22 مهر

تعیین "سطح یک توانگری" برای شرکت "بیمه زندگی خاورمیانه" توسط بیمه مرکزی

در اجرای ماده 6 آیین‌نامه نحوه محاسبه و نظارت بر توانگری مالی موسسات بیمه و حسب بررسی و کنترل انجام شده توسط بیمه مرکزی ج.ا.ایران، براساس آخرین صورتهای مالی و پس از اعمال تعدیلات طبق محاسبات و جداول موجود، نسبت توانگری مالی شرکت "بیمه زندگی خاورمیانه"، سطح یک تعیین گردید و مورد تائید نهاد ناظر قرار گرفت.

بیشتر بخوانید