هیات ‌مدیره و مدیرعامل
نام تصویر سمت ایمیل
محمدابراهیم امین رئیس هیأت‌مدیره m.amin@melico.ir
سیدحسین سلیمی نایب‌رئیس هیأت‌مدیره h.salimi@melico.ir
سیداحمد احمدی هاشمی عضو هیات‌مدیره
خسرو اسمعیل‌زاده عضو هیات‌مدیره
پرویز عقیلی کرمانی عضو هیات‌مدیره
عبداله فاتح عضو هیات‌مدیره
هومن قویمی عضو هیات‌مدیره
خلیل حسن زاده کمند مدیر عامل kh.hasanzadeh@melico.ir