هیات ‌مدیره و مدیرعامل
نام تصویر سمت ایمیل
محمدابراهیم امین رئیس هیأت‌مدیره
خلیل حسن زاده کمند مدیرعامل
سیدحسین سلیمی نایب‌رئیس هیأت‌مدیره
پرویز عقیلی کرمانی عضو هیات‌مدیره
سیداحمد احمدی هاشمی عضو هیات‌مدیره
خسرو اسمعیل‌زاده عضو هیات‌مدیره
هادی برخوردار عضو هیات مدیره
عبداله فاتح عضو هیات‌مدیره