بیمه تمام عمر 

در بیمه تمام عمر، مدت بیمه نامه نامحدود است و شما می توانید سرمایه بیمه نامه خود را به صورت ثابت یا افزایشی انتخاب نمایید . شرکت بیمه زندگی خاورمیانه در ازای دریافت حق بیمه، به طور مادام العمر متعهد می شود که در صورت فوت بیمه شده سرمایه مندرج در بیمه نامه را به استفاده کنندگان بپردازد.

پوشش های تکمیلی بیمه تمام عمر

شرکت بیمه خاورمیانه به منظور بهره مندی هر چه بیشتر بیمه شده از خدمات بیمه ای، در بیمه نامه تمام عمر علاوه بر ارائه پوشش اصلی خطر فوت، پوشش های تکمیلی را نیز لحاظ نموده است که به دلخواه بیمه گذار انتخاب می گردد . سن بیمه شده در این بیمه نامه از بدو تولد تا 106 سالگی می باشد. 

ویژگی های بیمه تمام عمر شرکت بیمه زندگی خاورمیانه

  • امکان دریافت وام بدون نیاز به هر گونه تضمین
  • پرداخت سود مشارکت در صورت بازخرید بیمه نامه
  • پرداخت مبلغی معادل سرمایه فوت در صورت حیات بیمه شده تا اتمام مدت بیمه نامه
  • امکان مخفف نمودن بیمه نامه در طول مدت بیمه نامه

بیمه تمام عمر برای چه افرادی مناسب است ؟

بیمه تمام عمر آخرین هدیه ای است که والدین به فرزند خود می دهند. پدر و مادر با پرداخت حداقل حق بیمه در مقاطع 5، 10 یا 15 ساله خود را به صورت مادام العمر به نفع فرزندان تحت پوشش بیمه تمام عمر قرار می دهند  .